AZ | RU | EN
Avita Azərbaycan Karyera Məhsullarımız Partnyorlarımız
Qastroenterologiya / Yomogi

UŞAQLARDA KƏSKİN DİAREYALARIN MÜALİCƏSİNƏ DAİR MƏSLƏHƏTLƏR.

(Həkimlər ücün metodik tövsiyyələr.)

Tərtib edənlər: Uşaq yoluxucu xəstəlikləri kafedrasının əməkdaşları:

T.e.d., professor - Hüseynova N. M.

                            - Qurbanov M.Q.

T.e.n,                   - Əzizov N.V.

Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatının məlumatına əsasən diareya, dünyada ən çox yayılmış xəstəliklərdən biri olaraq hər il 4 mlrd. hadisə şəklində rast gəlinməktədir. Bunların 1 milliarddan çoxusu uşaqlarda təsadüf edir. 1998-ci ildə inkişaf etməmiş və xüsusilə inkişaf edən ölkələrdə diareya və onun ağırlaşmalarından 2,2 million insan həlak olmuşdur ki, onun də əksəriyyəti 5 yaşına qədər uşaqlar idi. ABŞ diareya bütün ambulator müraciətlərin 10%-i və 1 yaşına qədər hər 1000 uşağdan 14 hospitala müraciətin səbəbi kimi göstərilməktədir.

Son illərdə bağırsaq pozğunluqların və diareyaların profilaktikası və müalicəsində probiotik adlanan (pro bios ­ yəni, həyat üçün) preparatlardan geniş olaraq istifadə olunmaqdadır. Probiotiklərin preparatları hətta "canlı dərman" adlanır. Probiotiklər, normal bağırsaq florasının böyüməsinə, bərpasına və bağırsaqda iltihabın aradan qaldırılmasına yönəlmiş təsirli canlı kulturalar adlanır. Bunlar bakteriya aləmindən olan Lactobacillus ailəsindən olan L.bulgaricus, L.acidophilusL.ramnosus, həmçinin Bifidobacterium bifidum, bəzi Enterococcus növləri, Streptococcus thermophilus və göbələk aləminə aid olan Saccharomyces cerevisiae (ştam Saccharomyces boulardii) kulturalarıdır. Probiotiklərin diareyaların və digər bağırsaq iltihabi xəstəliklərində effekti müxtəif profilli klinik tədqiqatlarda sübuta yetirlimişdir. Probiotiklər rusdilli ədəbiyyatda iki qrupa bölünməktədir: "eubiotik" adlanan (eu bios ­ yəni, özümün həyat) bağırsağın nativ mikroflorasının preparatları (lakto- və bifidobakteriyalar) və "probiotik" adlanan digər süd turşusu sintez edən kulturalar. İngilisdilli ədəbiyyatda bütün bu kulturalar "probiotik" termini altında birləşdirilmişdir.

Qəbul olunan probiotik preparatlar bağırsağın mühitin zərərli təsirinə davamlı olan, həm də stabil olaraq süd turşusunu ifraz edən ştamlardan istehsal olunur. Probiotik sayılması üçün mikroorqanizmlərin müəyyən seçim amilləri mövcuddur: dekonyuqasiya aktivliyinin olması ilə yanaşı ödə davamlılıq, mədə turşusuna davamlılıq, insan orqanizmin epitel toxumasına uyğunluq, iltihab törədilmə ehtimalı olan və ya patogen mikroorqamnizmlərlə in vitro şəraitində antaqonizmin təzahür olunması və və d. Bağırsaq mikroflorasını təşkil edən Bifidobacterium bifidum, Lactobacillus acidophilus və digər bakteriyalardan başqa probiotik preparatlarda insan bağırsağı üçün nativ mikroorqanizm olmayan, ancaq şübhəsiz terapevtik təsiri olan Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus bulgaricus, Streptococcus thermophilus bakteriyaları, Saccharomyces boulardii göbələkləri də istifadə olunmaqdadır. Dünya klinik təcrübəsində bu preparatlar həm dərman vasitələri kimi, həm də qida əlavələri geniş yayılaraq, bir çox tədqiqatlarda öz effektivliyini sübuta yetirmişdir. Probiotik preparatların mədə-bağırsaq traktına müsbət təsiri ilə yanaşı həm də insan orqanizmin ümumi vəziyyətinə dəstəkləyici təsiri göstərilmişdir. Bu səbəbdən müasir klinik təcrübədə probiotik preparatları əsas müalicə üsulları ilə yanaşı alternativ və əlavə müalicə üsulları kimi təqdim oluna bilər.

Probiotik kulturaların arasında öz xüsusiyyətləri ilə digərlərindən seçilən qeyri-patogen Saccharomyces boulardii (Yomogi 250 mq) göbələyidir.

Farmakoloji xüsusiyyətlərinə gəldikdə ilk növbədə S.boulardii kulturasından hazırlanmış probiotik preparatların iltihab əleyhinə effekti, bağırsağın normal mikroflorasının fəaliyyəti üçün əlverişli şəraitin yaranması və bağırsaq hüceyrələrinə qoruyucu təsiri ilə bağlıdır. Bununla yanaşı, S.boulardii başqa patogen mikroorqanizmlərin bağırsaqdan zərərsizləşdirərək çıxarmasının vurğulanması labüddür.

S.boulardii-nin (Yomogi 250) üzərində patogen mikroorqanizmlərin bağlanması mexanizmi, üzərində adheziv lektin molekulalarının ifraz olunması və nəticədə müxtəlif patogen bakteriyaları (Escherichia coli, Clostridium difficile), ibtidailəri ( amöb dizenteriyasının törədicisi Entamoeba histolytica) və göbələkləri (Candida albicans) S.boulardii -nin hüceyrəsinə bağlayaraq bağırsaqdan çıxarılmasından ibarətdir. Yetərli qədər patogenin bağırsaqdan çıxarılması üçün preparat gündə 2-3 dəfə təyin edilməlidir.

S.boulardii göbələklərinin bir də maraqlı xüsusiyyəti mövcuddur, o da bəzi diareyaların inkişafında bakterial toksinlərinin (xüsusilə də Clostridium difficile bakteriyasının ifraz etdiyi toksini) zərəsizləşdirilməsidir. Bakterial toksinlərin zərəsizləşdirmə mexanizmi, S.boulardii göbələklərin ifraz etdiyi proteazaların təsiri nəticəsində toksinlərin zədələnməsidir. S.boulardii göbələklərin anti-toksik təsiri infeksion diareyaların müalicəsində böyük klinik əhəmiyyət kəsb edir. Belə ki, toksinlərin ifraz edilməməsi və ya daha az miqdarda ifraz edilməsi xəstənin vəziyyətini ağırlaşdırmadığı üçün daha tez sağalmasına səbəb olur.

Azərbaycan Tibb Universitetinin Uşaq Yoluxucu Xəstəlikləri kafedrasının bazası olan 2 saylı Uşaq Klinik xəstəxanasının İkinci Yoluxucu şöbəsində bağırsaq infeksiyası olan 43 xəstə uşağın iştirakı ilə S.boulardii göbələkləri kulturasından istehsal olunan Yomogi® probiotik preparatı ilə klinik tədqiqat keçirilmişdir. Tədqiqat şöbə müdiri Cəlilovanın rəhbərliyi altında keçirilmişdir.

Yomogi® probiotik preparatı Almaniyanın "Ardeypharm Gmbh" şirkəti tərəfindən Saccharomyces boulardii (Saccharomyces cerevisiae Hansen CBS 5926 ştamı) göbələk kulturasından kapsula şəklində istehsal olunur. Hər bir kapsulanın içinə 250 mq (2,5 x 109 ədəd) liofilizə edilmiş və həyat qabiliyyətini saxlamış hüceyrə daxildir. Saccharomyces boulardii göbələkləri mədə turşusuna davamlı olmaqla yanaşı istifadə rahatlığı üçün preparat bağırsaqda açılan jelatin kapsulaların içinə yerləşdirilmişdir. Mədə turşusunda parçalanmadığına görə kiçik yaşlı uşaqlarda preparat kapsuladan çıxarılaraq su və ya digər mayenin içində xəstə uşağa təyin oluna bilər.

Tədqiqata 43 bağırsaq infeksiyası olan uşaq cəlb edilmişdir. Ümumiyyətlə xəstə uşaqların vəziyyətini yüngül və bəzi hallarda yüngül-orta kimi xarakterizə etmək olardı. Uşaqların orta yaş həddi 6 yaş təşkil etmişdir (2-9 yaş intervalı). Xəstə uşaqlarda dispepsiya, ishal, subfebril hərarət kimi əlamətlər müşahidə olunurdu. Dispepsiya həzm prosesinin pozulmasında, meteorizm, nəcisdə qida liflərin qalıqları ilə özünü büruzə vermişdir. İshal sıx-sıx (gündə 5-7 dəfənin intervalı) sulu defekasiya (70-120 ml intervalı həcmində) ilə xarakterizə olunmuşdur. Hərarətin orta göstəricisi 37,1°C olmuşdur (36,6-37,4°C intervalı). Xəstə uşaqların nəcisin mikrobioloji analizin nəticələri 41 uşaqda (95%) eşerixiozun olduğuna, 32-də (74%) indol-mənfi proteyin olduğunu göstərmişdir.

Müalicə sxeması: Sefotaksim 50 mq/kq dozada gündə 2 dəfə əzələ daxilinə (Avitaks®, Biofarma/Türkiyə) + Yomogi® 1 kapsula gündə 2 dəfə yeməkdən əvvəl; rehidratasiya terapiyası), 10 uşaq əlavə olaraq Nifuroksazid 100 mq gündə 2 dəfə 5 gün müddətində. Müalicənin 3-cü günündə 33 xəstə uşaqların (77%) bağırsağında patogen törədiciləri aşkar olunmurdu. Eyni zamanda 40 uşaqda (93%) stul normallaşmışdı (normal konsistensiyalı, gündə 1-2 dəfə). Müalicənin 5-ci günündə uşaqların hamısında mikrobioloji sağalma aşkar edilmişdir. Eyni zamanda bütün uşaqların ümumi klinik və nəcisin laborator və mikrobioloji göstəriciləri bərpa olunmuşdur.

Alınan nəticələr göstərir ki, Yomogi® preparatını bütün dispeptik hallarda, yəni həm kəskin, həm də xroniki bağırsaq xəstəliklərində, o cümlədən disbakteriozlar zamanı, antibiotik terapiyasından sonrakı bağırsaq pozğunluqlarında geniş surətdə təyin etmək məsləhətdir.

Yomogi bağırsaq mikroflorasına kompleks şəkildə təsir göstərir. Onun xüsusiyyətlərindən biri onun patogen bakterialara antimikrob təsiridir, həzm prosesini pozan və eləcə də bakterial enterotoksinləri neytrallaşdıran antitoksik təsiridir. Bağırsaqın yerli immunitetini yüksəldir və fermentativ aktivliyini artırır.

Yomoginin başqa probiotiklərdən də üstünlüyü ondadır ki, aktiv maddə-müalicəvi maya-Saccaromyces boulardii, mədənin turş mühitindən parçalanmır və antibiotiklərə qarşı çox davamlıdır. Bu xüsusiyyətlərinə görə Yomogini antibiotiklərlə bərabər disbakteriozun profilaktikasında və diareyalar zamanı geniş surətdə təyin etmək olar.

Daxilə qəbul etdikdən sonra 1 sutka ərzində bağırsaqda yüksək konsentrasiya əldə olunur. 3-5 gün sonra dəyişilməmiş halda nəcislə xaric olunur. Hec bir əks göstərişi yoxdur. Hamilə qadınlarda və ya döşlə əmizdirdikdə heç bir yanaşı və ya əks göstəriş alınmayıb.

Bağırsaq infeksiyaları adətən diareya ilə müşayiət olunur, bu səbəbdən bağırsaq infeksiyaları zamanı yaranmış diareyanın müalicəsi vacib məsələlərin birinə çevrilir. Diareya, stulun həcmi, defekasiyaların sayının artması ilə müşayiət olunur. Diareya çox vaxt infeksiya ilə əlaqələndirilsə belə o, həmçinin, digər səbəblərin nəticəsində də yarana bilər (bax yuxarı).

Kəskin diareya su və elektrolitlərin həddən artıq itirilməsi və dehidratasiya ilə müşayiət olunaraq, körpələr və uşaqlar üçün həyati təhlükə daşıyır. Kəskin diareya ilə əlaqələndirilən şiddətli dehidratasiya 10%-dən çox bədən çəkisinin itirilməsi ilə müşayiət olunur və bu səbəbdən venadaxili rehidratasiya terapiyasının keçirilməsi tələbatını yaradır (Ringer laktat və ya fizioloji məhlulu ilə). Venadaxili rehidratasiya terapiyası həmçinin udquna bilməyən xəstələrə də göstərişdir. Eyni zamanda, su-elektrolit balansının tənzimlənməsi üçün peroral rehidratasiya müalicənin əsas tədbirlərindən biridir. Peroral rehidratasiya terapiyası əsas elektrolitlər (natrium, kalium, xlorid, bikrbonat və sitrat) və qlükoza tərkibinə daxil edən məhlullarla xəstənin yaşından və diareyanın dərəcəsindən asəlı olmayaraq keçirilməlidir . Peroral rehidratasiya üçün məhlullara qlükozanın əlavə edilməsi həmçinin elektrolitlərin mədə-bağırsaq traktından sorulma sürətini artırır. Qida qüsurları ilə əlaqələndirilən diareya zamanı həmçinin sink və A vitamiin tədbiqi tüvsiyə olunur .

Xroniki diareya uşaqlarda tək-tək rast gəlməkdədir və yanaşı gedən xəstəliklə müşahidə olunur (öd turşularının sorulmasının pozulması, diabetik diareya və s. Yaranma səbəbindən asılı olaraq patogenetik və ya simptomatik müalicə keçirilir.

Diareyanın müalicəsində Yomogi® preparatı rehidratasiya müalicəsi ilə birgə digər müalicə növlərinə alternativ olaraq və ya əlavə müalicə üsulu olaraq istifadə oluna bilər. Yomogi® preparatı gündə 1-2 dəfə istifadə olunmalıdır. Preparatın dozası xəstənin yaşından və xəstəliyin dərəcəsindən asılıdır.

 

 

 

Saccharomyces boulardii-nin uşaqlarda  kəskin sulu Diareyalarin müalicəsində effektivliyi.

Məqalə rezümesinin Azərbaycan dilinə tərcüməsi:

Randomizə olunmuş tədqiqatlar:  Uşaqlarda  kəskin sulu Diareyaların müalicəsində Saccharomyces boulardii qeyri-patogen göbələyinin  təsiri.

Htwe K.Yee KS.Tin M. Vandenplas Y.Department of Child Health , North OkkalapaGeneral Hospital ,University of  Medicine, Yangon, Myanmar.

Bu   tədqiqat   Saccharomyces boulardii-nin kəskin Diareyalarda təsirini öyrənmək üçün aparılmışdır. Tədqiqatlar  hospitalizə olunmuş (3aylıgından 10 yaşına qədər  )uşaqlar üzərində aparılmışdır. Onlardan 50-si  beş gün ərzində Oral Rehidratasiya Məhlulu ilə yanaşı  Saccharomyces boulardii qəbul etmiş, digər 50-si isə alternativ olaraq yalnız ORM (kontrol qrup) qəbul etmişlər.

Saccharomyces boulardii qəbul edən qrupda Diareya 3,08 gün ,kontrol qrupda isə 4,68 gün davam etmişdir. Saccharomyces boulardii qəbul edən 50 pasientin 38-də (76%) xəstəlitin 3-cü günü nəcisin   konsistensiyaysı normallaşmışdır. Bundan fərqli olaraq digər 50 uşaq olan kontrol qrupunda  yalnız 12 (24%) uşaqda  normal konsistensiyalı nəcis müşahidə olunmuşdur.  Saccharomyces boulardii qəbul edən 50 uşaqdan 2,27 (54%)də  gün ərzində 3 dəfə nəcis ifrazı qeydə alındıgı halda, kontrol qrupunda 15 uşaqda (30%) gün ərzində 3 dəfə nəcis ifrazı qeydə alınmışdır.

Saccharomyces boulardii  Diareyanın davametmə müddətini qısaldır, nəcis ifrazının tezliyini azaldır və nəcisin konsistensiyasını yaxşılaşdırır. Diareyaların davametmə müddətinin qisalması sosial və ekonomik cəhətdən əlverişlidir.

PMD:18256417(PubMed-İndexed for MEDLİNE)

&TermToSearch=16128673&ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

 

 

 

Role of a probiotic (Saccharomyces boulardii ) in management and prevention of diarrhea.

AG Billoo, MA Memon, SA Khaskheli, G Murtaza, Khalid Iqbal, M Saeed Shekhani, Ahson Q Siddiqi

S.Boulardii  tərkibli  probiotiklərin kəskin infeksion Diareyaları qarşısının       

alınmasında rolu.

Billoo AG, Memon MA, Khaskheli SA, Murtaza G, Iqbal K, Saeed Shekhani M, Siddiqi AQ

Department of  Pediatrics, Aga Khan University, Karachi, Parkistan. gaffar.billoo@aku.edu

Məqsəd: S.boulardii-nin kəskin sulu Diareyaların müalicəsində effektivliyinin qiymətləndirilməsi və 2 ay müddətində Diareyaların baş vermə tezliyinin qarşısının alınmasında rolu.

Metod:  2yaçşından 12 yaşına qədər kəskin Diareyalı uşaqlar kriteriyalara uyğun olaraq seçilmiş və iki qrupa kontrol və Sşboulardi qrupuna ayrılmışlar.S.boulardi qrupunda  həm də Oral Rehidratasion Terapiya(ORT),kontrol qrupda isə tək ORT aparılmışdır.

Müalicənin aktiv fazası 5 gün davam etmiş və bundan sonra hər bir uşaq 2 ay müddətində nəzarətdə saxlanılmışdır.Hər vizitdə stulun tezliyi,konsistensiyası  və preparatın  təhlükəsizliyi qiymətləndirilmişdir.Bu qruplar arasında 2 ay müddətində hər bir Diareya epizodu zamanı müqayisə aparılmışdır.

Nəticələr:Hər qrupa 50 nəfər daxil edilmişdir.Təcrübələr zamanı hər qrupda müəyyən yaş və nəcis ifrazının orta tezliyi əsas götürülmüşdür. 3-cü gün nəcis ifrazı 2.7 və 4.2 qədər,6-cı gün isə uygun olaraq Saccharomyces boulardii qrupunda 1.6 kontrol qrupda isə 3.3-ə qədər azalmışdır.

Diareyanın davametmə müddəti Saccharomyces boulardii qrupunda 3.6 gün, kontrol qrupda isə 4.8 gün olmuşdur.  İki ay müddətində Saccharomyces boulardii qrupunda çox aşağı 0.54 epizod, kontrol qrupda isə 1.08 epizod qeydə alınmışdır.

Preparat  pasientlər tərəfindən yaxşı qəbul edilmişdir və hec bir əlavə təsir qeydə alınmamışdır.

Yekun:  Saccharomyces boulardii kəskin diareyaların davametmə müddətini və tezliyini əhəmiyyətli dərəcədə azaldır.  Nəcisin konsistensiyasını yaxşılaşdırır.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16874872?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez.

 

 

 

J Int Med Res. 2007 Mar-Apr;35(2):201-12.

Saccharomyces boulardii uşaqlarda kəskin qastroenteritin müalicəsində rolu və  immunitetlə qarşılıqlı əlaqəsi.

Ozkan TB, Sahin E, Erdemir G, Budak F.

Department of  Paediatrics, Medical Faculty, Uludag University, Bursa, Turkey. ozkant@uludag.edu.tr

Məqsəd: Biz Saccharomyces boulardii  6ayından-10 yaşına qədər  kəskin diareya ilə qəbul edilmiş uşaqlarda effektivliyini qiymətləndirdik.(15 oğlan,12 qız)

Metod: Pasientlər 2 qrupa randomizə olunurlar.

1 qrup (n=16) 5 ml suda həll olunmuş  250 mq Saccharomyces boulardii  gündə 2 dəfə olmaqla 7 gün müddətində qəbul edir. 2-ci qrup isə (n=11) plasebo qəbul edir.

Nəticə: Klinik və laborator göstəricilər qəbul olunmuş qayda üzrə yerinə yetirilmiş və 7 gün ərzində bitmişdir.

Hər iki qrupda stulun tezliyi azalmış-1-ci (Saccharomyces boulardii) qrupda 3,2-ci qrupda uyğun olaraq 4 gün davam etmişdir. 

1-ci qrupda qan serumunda İg A-nın miqdarının artmasıC-reaktiv zülalın azalması müşahidə olunmuşdur.

7 gün ərzində CD8 limfositlərin sayı 1-ci qrupda o birinə nisbətən çox yüksək olmuşdur.

Yekun: Bu tədqiqat Saccharomyces boulardii pediatriyada kəskin qastroenteritlərdə effektivliyini bir daha göstərərək Saccharomyces boulardii həmçinin immunitetin artırılmasında da rol  mühüm rol oynadığını təsdiq edir.

PMID: 17542407 [PubMed - indexed for MEDLINE]

Curr Issues Mol Biol. 2008 Sep 8;11(1):47-58.

Saccharomyces boulardii-nin MBT traktı xəstəliklərinə effektivliyi.

Zanello G, Meurens F, Berri M, Salmon H

Institut National de la Recherche Agronomique (INRA), UR1282, Infectiologie Animale et Sante Publique, F-37380, Nouzilly (Tours), France.

Probiotiklər MBT, vaginal, sidik-çıxarıçı sistem infeksiyaları və allergiyalar zamanı müalicə və profilaktika məqsədilə təyin olunurlar.

Aparılan bir sıra tədqiqatlar, probitik xüsusiyyətlərinə malik olan, maya göbələyi -Saccharomyces boulardii-nin  bağırsağın iltihabi xəstəlikləri və MBT infeksiyalarının müalicə və profilaktikasında  müsbət effekt göstərdiyini təsdiqləyir. Bütün bu xəstəliklər zamanı ishal müşahidə olunur.

Saccharomyces boulardii-nin antibiotikoterapiya ilə yanaşı təyinatı ishalın davamlığın və tezliyin əhəmiyyətli dərəcədə azaltmişdir. Eksperimental təqiqatlar,  Saccharomyces boulardii-nin probiotik təsirləri ilə yanaşı iltihab əleyhinə və immunomolyator xüsusiyyətlərinin olması vurğulayır.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18780946?ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum

 

 

 

 

Aliment Pharmacol Ther. 2005 Sep 1;22(5):365-72.

Meta-analiz: qeyri-parogen göbələyi Saccharomyces boulardinin antibiotikdən asılı diareyaların profilaktikasında.

Szajewska H, Mrukowicz J.

Department of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, The Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland.

Antibiotiklərin təyinatı zamanı antibiotiklərdən asılı diareyalar 30% hallarda rast gəlir, bu zaman  probiotiklərin istifadəsi belə halların qarşısını alır.

MƏQSƏD: Saccharomyces boulardii-nin uşaqlarda və böyüklərdə antibiotikdən asılı diareyaların profilaktikasında effektivliyinin öyrənilməsi.

METODLAR:  S. Boulardii və  AAD haqqında tədqiqatlar aparıcı tibbi elektron saytlarından götürülmüşdür: MEDLINE, EMBASE, CINAHL and The Cochrane Library.

NƏTICƏLƏR: Bu məqsədlə,  sistemləşmiş analizə müfaviq kriyeriyalı 16 əsas kliniki tədqiqatlar, 5 qarışıq-kontrollu tədqiqatlar (1076 iştirakcı) daxil olmuşdur. S.boulardii ilə müalicə zamanı  plasebo ilə müqayisədə antibiotikdən asılı diareyaların yaranma təhlükəsi 17.2% → 6.7% kimi azalmışdır. Heç bir əlavə təsirləri qeyd olunmamışdır.

YEKUN:  5 qarışıq-kontrollu tədqiqatların meta-analizi göstərir ki,  S. boulardii-nin istifadəsi  antibiotiklərin təyinatı zamanı yaranan diareyaların qarşısını alır. Hər 10 xəstədə

S.boulardii-nin antibiotiklərlə yanaşı gündəlik istifadəsi diareyanın yaranma etimalı bir xəstədən azdır.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16128673&ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

 

 

 

 

Med Sci Monit. 2006 Apr;12(4):PI19-22. Epub 2006 Mar 28.

Antibiotiklərdən asılı diareyaların profilaktikasında Saccharomyces boulardii-nin istifadəsi: perspektiv tədqiqatlar.

Can M, Beşirbellioglu BA, Avci IY, Beker CM, Pahsa A.

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey.

Son zamanlar antibiotiklərdən asılı diareyaların profilaktikasında probiotiklərin istifadəsinə diqqət artır. Bu baxımdan, Saccharomyces boulardii-nin istifadəsi perspektivlidir.

MATERİAL VƏ METODLAR:  Xəstələr  Gülhanə Hərbi Tibb Akadeniyasının İnfeksion xəstəliklər və Klinik Mikrobiologiya şöbəsinə hospitalizə olunmuşdurlar. S. boulardii gündə 2 dəfə antibiotiklərlə yanaşı təyin olunmuşdur, istifaəsi xəstələrə antibiotikoterapiyadan 48 saat sonra başlamışdır. 151 xəstə tədqiqatda iştirak etmişdirlər.

NƏTİCƏLƏR: Antibiotikdən asılı diareyaların yaranması timalı plasebo qrupunda 9%, tədqiqat qrupunda isə 1.4% təşkil etmişdir. AAD xəstələrin stulu 70 dərəcədə saxlanılmışdır və Clostiridium difficile toksinləri fermntlərin istifadəsi ilə 7 gün ərzində təyin olunmuşdurlar.

AAD zamanı Clostiridium difficile toksini 2 stulda təyin olunması -plasebo qrupu, S.boulardii təyinat qrupunda AAD zamanı Clostiridium difficile tapılmamışdır.

NƏTİCƏLƏR: Hospitalizə olunmuş xəstələrdə AAD ( antibiotikdən asili diareyalar) zamanı Saccharomyces boulardii  profilaktik  istifadəsi diareyani aradan qaldırır, ciddi əlavə təsirləri isə yoxdur.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16572062&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus

 

 

 

Meta-analysis: non-pathogenic yeast Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhoea.

Szajewska H, Mrukowicz J.

Department of Pediatric Gastroenterology and Nutrition, The Medical University of Warsaw, Warsaw, Poland.

BACKGROUND: Antibiotic-associated diarrhoea occurs in up to 30% of patients who receive antibiotics but can be prevented with probiotics. AIM: To systematically evaluate the effectiveness of Saccharomyces boulardii in preventing antibiotic-associated diarrhoea in children and adults. METHODS: Using medical subject headings and free-language terms, the following electronic databases were searched for studies relevant to antibiotic-associated diarrhoea and S. boulardii: MEDLINE, EMBASE, CINAHL and The Cochrane Library. Additional sources were obtained from references in reviewed articles. Only randomized-controlled trials were considered for study inclusion. RESULTS: Of 16 potentially relevant clinical trials identified, five randomized-controlled trials (1076 participants) met the inclusion criteria for this systematic review. Treatment with S. boulardii compared with placebo reduced the risk of antibiotic-associated diarrhoea from 17.2% to 6.7% (RR: 0.43; 95% CI: 0.23-0.78; random effect model). The number needed to treat to prevent one case of antibiotic-associated diarrhoea was 10 (95% CI: 7-16). No side-effects were reported. CONCLUSIONS: A meta-analysis of data from five randomized-controlled trials showed that S. boulardii is moderately effective in preventing antibiotic-associated diarrhoea in children and adults treated with antibiotics for any reason (mainly respiratory tract infections). For every 10 patients receiving daily S. boulardii with antibiotics, one fewer will develop antibiotic-associated diarrhoea.

PMID: 16128673 [PubMed - indexed for MEDLINE]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16128673&ordinalpos=3&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVDocSum

Aliment Pharmacol Ther. 2005 Sep 1;22(5):365-72.

 

 

 

J Infect. 1998 Mar;36(2):171-4. Links

Comment in:

J Infect. 1998 Nov;37(3):307-8.

The lack of therapeutic effect of Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-related diarrhoea in elderly patients.

Lewis SJ, Potts LF, Barry RE.

Department of Medicine, Bristol Royal Infirmary, UK.

Diarrhoea is a common side effect of antibiotic therapy, especially in the elderly. Saccharomyces boulardii is a non-pathogenic yeast which has been demonstrated to reduce the frequency of diarrhoea in patients due to a variety of causes. We set out to assess its role in preventing antibiotic-related diarrhoea. Consecutive patients over the age of 65 admitted to medical wards, and who were being prescribed antibiotics, were randomized to receive either S. boulardii 113 g twice daily or placebo for as long as they received antibiotics. Bowel habit was monitored using a record of interdefaecatory intervals (IDI) and stool form graded 1-4 (hard to liquid). Stool samples were tested every fourth day for Clostridium difficile toxin. Of the 72 patients randomized, 69 completed the study. There was no difference in sex, age, duration of antibiotic use, length of hospital stay, IDI, stool form, the proportion of patients receiving laxatives, the number of patients experiencing watery stools (seven vs. five), or the presence of C. difficile toxin (five vs. three). No side effects were attributable to S. boulardii. There was no evidence that the concomitant use of S. boulardii with antibiotics alters patients' bowel habits or prevents the appearance of C. difficile toxin in the stool. Thus, S. boulardii cannot be recommended as a 'natural' way to prevent antibiotic-related diarrhoea. This highlights the need for proper evaluation of probiotics before their unrestricted use in medical practice.

PMID: 9570649 [PubMed - indexed for MEDLINE]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=9570649&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus

 

 

 

 

Med Sci Monit. 2006 Apr;12(4):PI19-22. Epub 2006 Mar 28.

Prophylactic Saccharomyces boulardii in the prevention of antibiotic-associated diarrhea: a prospective study.

Can M, Beşirbellioglu BA, Avci IY, Beker CM, Pahsa A.

Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology, Gulhane Military Medical Academy, Ankara, Turkey.

BACKGROUND: Interest to probiotics for the prevention and treatment of antibiotic-associated diarrhea is increasing gradually. The most promising seems to be Saccharomyces boulardii . Using a double-blind controlled study, we investigated the preventive effect of S. boulardii on the development of antibiotic-associated diarrhea in patients under antibiotherapy but not requiring intensive care therapy. MATERIAL/METHODS: All the patients were hospitalized at the Gulhane Military Medical Academy, Department of Infectious Diseases and Clinical Microbiology. S. boulardii was given twice daily during the course of antibiotic therapy and application was initiated in all patients as late as after 48 hours of antibiotic therapy. A total of 151 patients completed the study. RESULTS: The antibiotic-associated diarrhea development ratio in placebo group was 9% (7/78) and in the study group 1.4% (1/73) (p < 0.05). Stool samples from the patients with antibiotic-associated diarrhea were stored at -70 degrees C and Clostiridium difficile toxin A assay was performed using Enzyme Immune Assay as late as in seven days. C. difficile toxin A assay yielded positive results in two (2/7) stool samples from the patients with antibiotic-associated diarrhea in the placebo group and a negative result in the only patient who developed antibiotic-associated diarrhea in the study group. CONCLUSIONS: The results implied that prophylactic use of Saccharomyces boulardii resulted in reduced, with no serious side effects, antibiotic-associated diarrhea in hospitalized patients.

PMID: 16572062 [PubMed - indexed for MEDLINE]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=ShowDetailView&TermToSearch=16572062&ordinalpos=1&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_RVAbstractPlus

 

 

 

Medicina (B Aires). 2003;63(4):293-8. Links

Effect of Lactobacillus strains and Saccharomyces boulardii on persistent diarrhea in children.

Gaón D, García H, Winter L, Rodríguez N, Quintás R, González SN, Oliver G.

Cátedra de Salud Pública, Facultad de Medicina, Universidad de Buenos Aires, Buenos Aires, Argentina. davidgaon@infovia.com.ar

The efficacy of probiotics on persistent diarrhea remains uncertain. The purpose of this study was to evaluate the effect of Lactobacillus sp and Saccharomyces boulardii on persistent diarrhea in children. In a double-blind trial eighty-nine children, aged 6-24 months were randomly distributed to receive pasteurized cow milk containing 2 viable lyophilized strains Lactobacillus casei and Lactobacillus acidophillus strains CERELA, (10(10)-10(12) colony-forming units per g) (n = 30), or lyophilized S. boulardii, (10(10)-10(12) colony forming units per g) (n = 30) or pasteurized cow milk as placebo (n = 29); on each diet 175 g was given twice a day for a 5 day period. Number of depositions, duration of illness and frequency of vomiting were considered. Enteric pathogens were isolated from stools in 40% of the patients, 27% had rotavirus. Lactobacillus and S. boulardii significantly reduced the number of depositions (p < 0.001) and diarrheal duration (p < 0.005). Similarly both significantly (p < 0.002) reduced vomiting as compared with placebo. There was no difference between treatments depending on rotavirus status. In conclusion, L. casei and L. acidophillus strains CERELA and S. boulardii are useful in the management of persistent diarrhea in children.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

 

 

 

World J Gastroenterol. 2006 Jul 28;12(28):4557-60. Links

Role of a probiotic (Saccharomyces boulardii) in management and prevention of diarrhoea.

Billoo AG, Memon MA, Khaskheli SA, Murtaza G, Iqbal K, Saeed Shekhani M, Siddiqi AQ.

Department of Pediatrics, Aga Khan University, Karachi, Parkistan. gaffar.billoo@aku.edu

AIM: To assess the efficacy and safety of Saccharomyces boulardii (S. boulardii) in acute watery diarrhoea and its role in reducing the frequency of episodes of diarrhoea in subsequent two months. METHODS: Children from 2 mo to 12 years of age, with acute diarrhoea were selected according to inclusion criteria and randomised in S. boulardii group (treated with ORS, nutritional support and S. boulardii, 250 mg bid) and in control group (treated with ORS and nutritional support only). Active treatment phase was 5 d and each child was followed for two months afterwards. Frequency and consistency of stools as well as safety of drug was assessed on every visit. A comparison of two groups was done in terms of number of diarrhoeal episode in subsequent two months. RESULTS: There were fifty patients in each group. Baseline characteristics such as mean age and the average frequency of stools were comparable in S. boulardii and control group at the time of inclusion in the trial. By d 3 it reduced to 2.7 and 4.2 stools per d respectively and by d 6 it reduced to 1.6 (S. boulardii Group) and 3.3 (control group). The duration of diarrhoea was 3.6 d in S. boulardii group whereas it was 4.8 d in control group (P = 0.001). In the following two months, S. boulardii group had a significantly lower frequency of 0.54 episodes as compared to 1.08 episodes in control group. The drug was well accepted and tolerated. There were no reports of the side effects during treatment period. CONCLUSION: S. boulardii significantly reduces the frequency and duration of acute diarrhoea. The consistency of stool also improves. The drug is well-tolerated.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16874872?ordinalpos=2&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DefaultReportPanel.Pubmed_RVDocSum

 

 

 

 

Acta Paediatr. 2007 Apr;96(4):538-41. Epub 2007 Feb 14. Links

Saccharomyces boulardii in acute childhood diarrhoea: a randomized, placebo-controlled study.

Villarruel G, Rubio DM, Lopez F, Cintioni J, Gurevech R, Romero G, Vandenplas Y.

Hospital Privado Materno Infantil, National University of Salta, Campo Castañares, Salta, Argentina.

OBJECTIVE: To evaluate the efficacy of the probiotic yeast Saccharomyces boulardii (S. boulardii) as an adjuvant to oral rehydration solution (ORS) in shortening the duration of acute infectious gastroenteritis in children less than 2 years old in ambulatory care. MATERIALS AND METHODS: In a period of 1 year, 100 outpatients between 3 and 24 months old presenting with acute mild to moderate diarrhoea of less than 7 days duration, were included in a double-blind, randomized, placebo-controlled trial evaluating the efficacy of S. boulardii administered for 6 days. Twelve children were lost in follow-up; the data of 88 children could be analysed (44 in the placebo and 44 in the S. boulardii group). Seventy-two patients were followed for one month (37 in the placebo and 35 in the S. boulardii group) allowing the calculation of the duration of diarrhoea. RESULTS: The mean duration of diarrhoea was 6.16 days (range 2-13 days) in the placebo group and 4.70 days (range 2-10 days) in the S. boulardii group (p<0.05). On the 4th day, the patients in the S. boulardii group passed 2.5+/-1.4 stools/day versus 3.5+/-1.8 in the placebo group (p<0.001). The risk of having diarrhoea lasting more than 7 days was lower in the S. boulardii group (3/44 versus 12/44; RR 0.25; 95% CI 0.1-0.8). In no patient diarrhoea persisted longer than 14 days. A statistically significant difference was observed in the number of stools on the 4th and 7th day favouring the subgroup that received early treatment (within the first 48 h of the onset of diarrhoea). The administration of antibiotics before inclusion did not make any difference. CONCLUSION: S. boulardii as an adjuvant to ORS in ambulatory care in children less than 2 years old with mild or moderate acute diarrhoea decreased the duration of diarrhoea, accelerated recovery and reduced the risk of prolonged diarrhoea. The data also indicate increased efficacy if S. boulardii is administered within the first 48 h of the onset of diarrhoea.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17306006?ordinalpos=&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.SmartSearch&log$=citationsensor

 

 

 

 

 

Int Med Res. 2007 Mar-Apr;35(2):201-12. Links

Effect of Saccharomyces boulardii in children with acute gastroenteritis and its relationship to the immune response.

Ozkan TB, Sahin E, Erdemir G, Budak F.

Department of Paediatrics, Medical Faculty, Uludag University, Bursa, Turkey. ozkant@uludag.edu.tr

We evaluated the effect of Saccharomyces boulardii administration in otherwise healthy children aged between 6 months and 10 years who were admitted for acute diarrhoea (15 males, 12 females). The patients were randomized into two groups: group 1 (n = 16) received 250 mg S. boulardii dissolved in 5 ml of water orally twice daily for 7 days and group 2 (n = 11) received placebo. Clinical and laboratory assessments were performed on admission and on day 7 of follow-up. Both groups experienced reduced daily stool frequency, the decrease being significantly greater in group 1 on days 3 and 4 compared with group 2. Group 1 demonstrated significant increases in serum immunoglobulin A and decreases in C-reactive protein levels on day 7. The percentage of CD8 lymphocytes on day 7 was significantly higher in group 1 than group 2. This study confirmed the efficacy of S. boulardii in paediatric acute gastroenteritis and the findings suggest that S. boulardii treatment enhances the immune response.

PMID: 17542407 [PubMed - indexed for MEDLINE]

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez

 

 

Xəbərlər
28.03.2013Novruz bayramı ilə əlaqədar ATU-nun “II Uşaq xəstəlikləri” kafedrasının nəznində yerləşən «Astma məktəbində»Azərbaycan Respublikası Allerqoloq, İmmunoloq və İmmunoreabilitoloqlar Elmi Cəmiyyəti və Avita əçzaçılıq-marketinq şirkəti tərəfindən «Astma ilə mübarizə günləri keçirilmişdir».
19.10.2012Oktyabrın 19-da Azərbaycan Tibb Universitetinin (ATU) Tədris-Terapevtik Klinikasında allerqologiya, immunologiya və immunoreabilitasiya üzrə IV Azərbaycan milli konqresi keçirilmişdir.
03.10.20122012- ci ilin sentyabr ayında "Avita" şirkətində, Misirin “Amoun” zavodunun məhsul üzrə meneceri Dr. Refaat Raşid öz təcrubəsi ilə bölüşmüşdu.
Xəbər Arxivi
Milli və Beynəlxalq Konfransların Anonsu
Copyright © 2012. AVITA! Bütün hüquqlar qorunur. Sayt  Lider veb studiyası  tərəfindən hazırlanmışdır